print logo

SunLin Electronic Playmat Manufacturer Co., Ltd.

Sun Lin Building, Qiaotou Industrial District, Anhai, Jinjiang, Fujian, China

362261 Jinjiang

China


Telephone: 86-595-85787222

Telefax: 86-595-85788842

SunLin Electronic Playmat Manufacturer Co., Ltd., founded in 1991, is one of the best kids electronic mat manufacturer in China.

Focus

piano mat, drum kit mat, electronic mat