print logo

Cairo Freight

73 Saqr Qoraish Bldgs., Sheraton Heliopolis, Heliopolis

Cairo

Egypt


Telephone: +20 2 22677003 / 22681168

Telefax: +20 2 22665138