print logo

Mohab El-Tayeb

Elhak Fi Alhaya Street No. 3, Sheraton., Heliopolis

Cairo

Egypt


Telephone: +20 127 39 11 112

Mobile: +20 127 39 11 11 2


Segment Manager - Building Services