print logo

Jonson Shi

Ren County Industrial Zone

Xingtai,Hebei P.R. China

Egypt


Telephone: +86 319 7630722


.