print logo

Suizhou Gaincin Machinery Co.Ltd

No.1704,Jingxiu River,Wenfeng,Zengdu

441300 Suizhou

China


Telephone: +86 722 3588806

Telefax: +86 722 3588806

GAINCIN's(gaincin.com) specialized in forged steel grinding media balls and chromium grinding media balls in high quality at the range of 1" to 5".

Focus

grinding media balls,alloy chrome grinding ballls